Osnivač i vlasnik Stomatološke poliklinike Split je Splitsko-dalmatinska županija. Odluku o osnivanju dalo je Poglavarstvo Županije 19.04.1995. godine uz suglasnost Ministra zdravstva Republike Hrvatske. Do realizacije ove odluke došlo je 04.07.1995. godine, kada se Poliklinika odvojila od Doma zdravlja Split kao primarne zdravstvene ustanove. Ustanova nastavlja tradiciju Više stomatološke škole utemeljene 01.11.1961. godine. Viša stomatološka škola prestala je postojati 1972. godine s prestankom potrebe za školovanjem viših zubara. Zbog svog specijalističkog kadra, a prestankom edukativne funkcije dobila je ime Poliklinika za zaštitu usta i zubi. Godine 1978. ujedinila se s Domom zdravlja i svom imenu pridodala i ime nove ustanove. Tada je ustanova preseljena na današnju adresu. Nakon osnivanja Studija dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Splitu Poliklinika postaje suradna ustanova u kojoj se odvija najveći dio kliničke nastave sa studentima.