Ravnatelj
Dr. med. dent. Anto Ćurić
specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom
tel.: 386-126

Zamjenik ravnatelja
Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovačić, dr.med.dent.
specijalist stomatološke protetike

Odgovorna prvostupnica sestrinstva na sterilizaciji
Bacc. Med Ivana Kardum

Zdravstveni radnik na prijemnom šalteru
Gabrielle Tomić, inž.med.rad.