Ravnateljica

v.d. ravnatelja Svjetlana Stazić, dipl.oec.
tel.: 386-126

Glavna sestra

Bacc.med.techn Ivana Kardum

Odgovorna prvostupnica sestrinstva na sterilizaciji

Bacc. Med Ivana Kardum

Zdravstveni radnik na prijemnom šalteru
Gabrielle Tomić, inž.med.rad.