Ravnateljica
Svjetlana Stazić, dipl.oec.
tel.: 386-126

 

Zamjenik ravnateljice
dr.sc. Jozo Badrov
dr.med.dent., specijalist oralni kirurg


Pomočnik za kvalitetu zdravstevne zaštite
Božo Lončar univ.mag.med.dent., specijalist
stomatološke protetike

 

Glavna sestra
Ivana Kardum Bacc.med.techn


Zdravstveni radnik na prijemnom šalteru
Gabrielle Tomić, inž.med.rad.