Služba za opće poslove
Tel: 021/ 386-126
U službi za opće poslove su zaposlene:
Anita Baras
Đina Bonković
Svjetlana Stazić, dipl. oec.

 

Služba za tehničke poslove
Tel: 021/ 386-126
U službi za tehničke poslove su zaposleni:
Ljiljana Melvan
Marija Jurčević
Ivana Vukman
Frane Kekez , tehničar-elektroničar
Anita Hrnkaš, spremačica