Prijave potrebe za radnikom - dentalni asistent, medicinska sestra na neodređeno vrijeme

Prijave potrebe za radnikom

 

–dentalni asistent, medicinska sestra na neodređeno vrijeme

   broj izvršitelja jedan (1)


Za osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NNbr.121/17) , kao i naznaku da osoba prijavom na

Oglas odnosno natječaj za zapošljavanje, daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s uredbom Europske unije 2016/679, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

 

https//branitelji.gor.hr