Obavijest

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA obavještava pristupnike za specijalističko usavršavanje iz Endodoncije s restaurativnom stomatologijom, Ortodoncije, Parodontologije i Dječje stomatologije, a koji su svoje prijave podnijeli temeljem objavljenog natječaja od 24.11.2020. godine, da je Ravnatelj po prijedlogu Povjerenstava, dana 09. veljače 2021. godine, sukladno odredbi članka 7. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN83/2015 i 100/2018), na oglasnoj ploči Poliklinike objavio liste rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima sukladno mjerilima iz čl. 3. i 6. navedenog Pravilnika.


Pravna služba Poliklinike