LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA

Pojava regenerativne medicine i biološke terapije otvara novi pristup u liječenju bolesti s novim, biološkim fokusom. Unatrag dvadesetak godina provode se istraživanja koja pokazuju obećavajuće rezultate u poboljšavanju cijeljenja rana i defekata koje nastaju kao posljedica upalnih i neupalnih stanja usne šupljine. U oralnoj kirurgiji i parodontologiji regenerativne tehnike u svrhu nadomještanja kosti, potpornog aparata zuba i mekih tkiva dobro su proučene. Danas koristimo različite koštane nadomjestke, bilo da se radi o vlastitoj kosti uzetoj s drugog mjesta u ustima ili o ksenotransplantatima, odnosno o prerađenoj kosti životinjskog podrijetla. U kombinaciji s koštanim nadomjescima koriste se i kolagene ili titanske membrane.

U parodontologiji se također koriste i proteini caklinskog matriksa poznati pod tvorničkim imenom Emdogain© . Potiče se obnavljanje potpornog aparata zuba (parodonta) oštećenog kod pacijenata oboljelih od parodontitisa.

PRGF©-Endoret© (plazma bogata faktorima rasta) prva je tehnika bazirana na dobivanju 100% vlastitog koncentrata faktora rasta. Plazma bogata faktorima rasta dobiva se iz vlastie krvi pacijenta.

Naša krv sadrži plazmu i milione trombocita koji su važni za početak cijeljenja svake rane u tijelu. Trombociti sadrže faktore rasta koje otpuštaju na mjestu nastanka rane i započinje proces cijeljenja rane i regeneracije tkiva.

PRGF©-Endoret© tehnologija koristi ovu biološku metodu na način da se centrifugiranjem krvi dobiva plazma bogata trombocitnim faktorima rasta koje se onda stavlja u ranu. Sada je koncentracija faktora rasta dva do tri puta veća i cijeljenje je brže.

Prednosti ove tehnologije su:

 • Korištenje vlastitog biološkog materijala
 • Ubrzan je proces cijeljenja
 • Smanjivanje rizika od infekcije
 • Izostanak boli nakon zahvata

PRGF©-Endoret© tehnologija uspješno se primjenjuje i u drugim granama medicine kao što su oftalmologija, traumatologija te klinička i estetska dermatologija.
U dentalnoj medicini najčešće PRGF Endoret koristimo

 • Kod opskrbe rane nakon vađenja zuba
 • u terapiji parodontnih i koštanih defekata
 • u implantološkoj terapiji.

PRGF-Endoret je jedinstven, patentiran sistem koji posjeduje sve zdravstvene certifikate potrebne na međunarodnoj razini, čime je svrstan u najsigurniju i visokokvalitetnu tehniku trenutno dostupnu na tržištu.

 • LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA
 • LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA
 • LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA
 • LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA