DOPUNA ODLUKE O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE

Dana 20. rujna 2022. godine izborni odbor Stomatološke poliklinike je objavio Odluku o provođenju izbora za Radničko vijeće Stomatološke poliklinike.

 

DOPUNA ODLUKE O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE