ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE


Radničko vijeće imat će sukladno čl. 142. Zakona o radu 1 (jednog) člana i 1 (jednog)
zamjenika člana.

ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE